Skip to Store Area:

moshi moshi mind

You're currently on:

min varukorg

Din varukorg är tom.

Cookie- och personuppgiftspolicy

Moshi Moshi Mind ger information om mode, livsstil och välbefinnande och säljer kläder och accessoarer under varumärket moshi moshi mind. Företaget respekterar alla besökares integritet på vår hemsida moshimoshimind.se och säkerställer att alla personuppgifter som du gör tillgängliga är behandlade med sekretess. Moshi moshi mind överför inga personuppgifter till tredje part och gör endast uppgifter tillgängliga när du beställer i vår webbutik eller har vunnit en tävling. Våra anställda och tredje part betalade av oss måste respektera dina uppgifters integritet.

Följande personuppgiftspolicy syftar till att ge dig de nödvändiga detaljerna i samband med detta.

1. Namn och adress på personuppgiftsansvariga

Den personuppgiftsansvariga som du när som helst kan kontakta angående vår personuppgiftspolicy kontaktas på:

office@moshimoshimind.dk

moshi moshi mind
Dag Hammarskjölds Allé 40
DK-2100 Köpenhamn Ö
Danmark

2. Insamlande, behandling och användande av uppgifter

När du till använder vår hemsida, exempelvis genom användande av kontaktformuläret, samlar vi in uppgifter om dig.

2.1 Personliga uppgifter
Personliga uppgifter betyder all slags information som rör en mänsklig person som i detta sammanhang utgör ett datasubjekt. Personuppgifter avser all information som kan användas för att beskriva eller konkludera något om din identitet, till exempel ditt namn, ditt telefonnummer, din adress eller e-postadress.

Statistiska uppgifter som till exempel samlas in när du besöker webbplatsen och som inte berör dig som en person ingår inte i definitionen av personuppgifter.

2.2 Användning av uppgifterna
Om du bara besöker vår hemsida för att söka efter information lagrar vi inte några uppgifter om dig, förutom den information som gör det möjligt för dig att besöka vår hemsida. Det gäller:

• IP-adress
• Datum och tid för din sökning
• Tidsskillnad till GMT
• De sidor du har besökt
• Tillgångsstatus/http-lösenord
• Transmitterad datavolym
• Hemsidan från sökningen genomfördes
• Språk och visat språk i webbläsaren

Användarens IP-adress raderas eller anonymiseras efter avslutad användning. Vid anonymisering ändras IP-adressen på ett sådant sätt att information om personliga eller materiella omständigheter inte längre kan återskapas till en identifierbar eller identifierad fysisk person och i tillfälle av detta, att det är möjligt, endast om det kräver oproportionerlig tid, ekonomi och stor ansträngning. Vi analyserar data i en så kallad loggfil i anonymiserad form för att förbättra moshi moshi minds online-erbjudanden, göra hemsidan mer användarvänlig och se till att vi hittar och fixar sidfel snabbare. De används också för att säkerställa att webbplatsens kapacitet är på plats och för att säkerställa att lämplig datavolym är tillgänglig på webbplatsen.

2.3 Kontaktformulär och andra interaktioner
Förutom hemsidans informationserbjudanden finns det olika sätt att interagera med oss på hemsidan. Dessa inkluderar kontaktformuläret och registrering för vårt nyhetsbrev samt tävlingar. För att kunna använda dessa måste du tillhandahålla personuppgifter som vi använder för att säkra de aktuella tjänsterna och som vi också sparar. Vi använder endast dessa uppgifter för det exakta syftet och i enlighet med våra dataskyddsbestämmelser.


2.4 Lagringsperiod för personliga uppgifter
Vi lagrar och använder endast dina personuppgifter i den period de är relevanta för det syfte de erhåller. Personuppgifter som omfattas av en lagstadgad period kommer att raderas när denna period löper ut. Övriga personuppgifter kommer att raderas så fort det inte längre är relevant för dess syfte eller för att försäkra sig om försvar eller försvar av rättsliga krav.

2.5 Nyhetsbrev
Vi erbjuder dig att prenumerera på ett gratis nyhetsbrev.

Vi använder Mailchimp, en service som erbjuds av The Rocket Science Group, LLC, 512 Midler Street, Ste 404 Atlanta, GA 30318, USA, för att skicka ut nyhetsbreven. Om du själv väljer att registrera dig till nyhetsbrevet förvarar vi ditt namn och e-postadress tills du själv avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Dessutom förvarar vi din IP-adress och tiden för registreringen för att skydda mot missbrukande av dina personuppgifter.

Din e-postadress är den enda informationen vi behöver för att skicka dig nyhetsbrevet. All annan information är valfri.

Du kan återkalla ditt samtycke till att motta nyhetsbrevet när som helst. Du kan göra det via Mailchimp eller genom att skicka ett mail till annesophie@lahme.dk eller genom att kontakta oss på något annat sätt. Information du lämnar till oss kommer inte att delas med tredje part och dina uppgifter kommer raderas när du återkallar ditt samtycke.

2.6 Överlämnande av uppgifter till tredje part
Uppgifter som samlas in av moshi moshi mind kommer endast att överföras till tredje part om det behövs för att kontrakt eller betalning ska slutföras, eller om du har gett ditt samtycke till detta i förväg. De företag som utför service för oss får endast använda uppgifterna för att utföra sin uppgift. Våra leverantörer är noggrant utvalda av oss för att slutföra uppdraget och har fått skriftliga instruktioner. De måste följa våra instruktioner och deras arbetstagare övervakas regelbundet av oss. Det är förbjudet och olagligt att de använder informationen för något annat syfte och ingen av de leverantörer vi har valt kommer att göra detta.

3. Cookies

Cookies är små filer som sparas och som gäller den specifika databehandlingsmaskin du använder samt de inställningar och uppgifter som behövs för utbyte av information med vårt system via din webbläsare. Cookies kan inte utföra några program eller överföra virus till din dator. De används för att göra våra övergripande online-erbjudanden mer användarvänliga och effektiva.

Det finns två olika typer av cookies som vi använder:

Session cookies: Raderas när du stänger webbläsaren (dvs. i slutet av en session)
Tillfälliga/permanenta cookies: Sparas under en längre tid eller permanent på din databehandlingsenhet. Genom att lagra dessa cookies kan vi utforma vår hemsida och göra det enklare för dig att använda den. Genom att spara specifika inmatningar så behöver du inte skriva in dem igen.

Du kan ta bort cookies i webbläsarens säkerhetsinställningar när som helst och du kan anpassa dina webbläsarinställningar enligt dina önskemål. Hjälpfunktionen i menyn i din webbläsare visar vanligtvis hur du avvisar nya cookies och tar bort gamla cookies. Om du väljer att göra det, kanske du inte kan tillämpa alla erbjudanden som vår hemsida har.

3.1 Cookies som vi använder på moshimoshimind.se
De flesta av de cookies vi använder är sessionskakor, som automatiskt tas bort från din hårddisk i slutet av surfningssessionen. Vi använder även cookies som finns kvar på din hårddisk. När du besöker oss igen kommer vi automatiskt att känna igen att du tidigare varit på hemsidan och vad dina preferenser är i relation till informationen vi har på webbplatsen.

De cookies vi använder kan inte hänföras till en viss dataperson och därför inte till dig. När en cookie är aktiverad är den tilldelad ett aktiveringsnummer. Därför är det inte möjligt att på någon tidpunkt tilldela dina personuppgifter till det här numret, och försök heller aldrig att göra detta. Vi sparar inte ditt namn eller annan liknande information som gör det möjligt att tillskriva cookien till din dataperson.

3.2 Webbanalys med Google Analytics
Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som erbjuds av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’). Google Analytics använder cookies för att analysera webbplatser för att förstå konsumenternas beteende på dessa. Informationen som genereras genom dessa cookies överförs till en Google-server i USA och lagras där. Din IP-adress kommer att förkortas innan du analyserar konsumentbeteendet på ett sådant sätt att slutsatser om din identitet inte kan dras. I detta syfte använder Google Analytics "anonymizelpelp" -koden för att säkerställa anonym samling av IP-adresser.


Google använder information som samlas in via cookies för att analysera din användning av hemsidan, samla rapporter om hemsideaktiviteter på uppdrag av ägare av hemsidor och att tillhandahålla ytterligare tjänster i samband med hemsidor och Internet.

Som beskrivet ovan är det möjligt för dig att konfigurera webbläsaren på ett sådant sätt att den avvisar cookies. Du kan också välja att förhindra att Google samlar in och använder data som samlats in via cookies relaterade till användningen av den här webbplatsen genom att hämta och installera en plugin för webbläsare.
Du kan hitta mer information om Google och datasekretess enligt deras sekretesspolicy.

4. Datarättigheter

4.1. Rätten till information
Du kan när som helst begära information om de uppgifter som är sparade om dig, syftet till behandlingen, kategorier av personuppgifter som behandlas, mottagare eller grupper av mottagare för vilka personuppgifter är eller kommer att bli avslöjade och om möjligt schemalagd varaktighet för bevarande av personuppgifter eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att definiera denna period.

Du kan alltid kontakta vår personuppgiftsansvariga eller någon annan anställd från moshi moshi mind för att utnyttja denna rätt till information.

4.2 Rätten till rättande av, radering eller restriktioner för behandling
Du har rätt att när som helst begära omedelbart rättande av dina personuppgifter.

Dessutom kan du begära radering av dina personuppgifter om data inte längre behövs för det syfte det samlades in i, om du vill återkalla ditt samtycke till behandling och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen, om du vill motsätta dig behandling och det finns ingen övervägande orsak till behandlingen eller om du vill avstå från användandet av direktmarknadsföring när personuppgifter behandlas olagligt eller när radering är rättsligt bindande för oss.

Vidare kan du begära restriktioner för behandling av dina personuppgifter om du inte håller med om dina personuppgifter är korrekta - så länge det tar oss att kontrollera uppgifternas korrekthet - om behandlingen är olaglig, men du avvisar radering istället för att begränsa användningen om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver data för att bedöma övning eller försvara juridiska krav eller om du invänder dig mot behandling, men det är ännu inte avgjort om lagliga krav på vår webbplats överväger dina krav.

Du kan alltid kontakta vår personuppgiftsansvariga eller någon annan anställd från moshi moshi mind för att utnyttja ovanstående rättigheter.

4.3 Rätten till invändande
Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter på grund av orsaker som härrör från din specifika situation om behandlingen är nödvändig för utförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller omfattas av utförandet av den officiella myndighet som är auktoriserad för oss eller vars behandling utförs i strävan efter våra legitima rättigheter eller tredjeparts rättigheter, och dina grundläggande rättigheter eller grundläggande frihet med avseende på dataskydd har inte prioritet.

Rätten att invända finns också när vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. Detta gäller även profilering i samband med direktmarknadsföring. Dina personuppgifter kommer inte längre att användas för direktmarknadsföring efter en invändning.

Du kan alltid kontakta vår personuppgiftsansvariga eller någon annan anställd hos moshi moshi mind för att utnyttja denna rätt till invändning.

4.4 Rätten att återkalla ditt innehåll
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter utan att påverka legitimiteten för behandlingen baserat på ditt samtycke fram till återkallandet.

Du kan alltid kontakta vår personuppgiftsansvariga eller någon annan anställd från moshi moshi mind för att utnyttja denna rätt till återkallelse.

5. Social plug-ins

5.1 Facebook
Facebook är ett socialt nätverk som drivs av Facebook Ireland Limited (Hanover Reach 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland). Facebook-funktioner kan igenkännas av Facebook-logotypen. Beroende på funktionen kan ytterligare information förekomma (t.ex. "Dela", "Gilla").

När en moshi moshi mind-sida innehåller en Facebook-knapp och du klickar på denna knappen skapar din webbläsare eller applikation en direktanslutning till Facebook-servrarna och knappen för den specifika funktionen laddas därifrån. Genom att göra så kommer informationen som respektive moshi moshi mind-sida har fått tillgång till, att överföras till Facebook.

Ett undantag är dock när du besöker en sida där vi använder en Facebook-plugin för att visa moshi moshi minds senaste aktivitet på Facebook på moshimoshimind.se. I så fall kommer din webbläsare eller applikation att skapa en direktanslutning till Facebooks servrar.

Om du är inloggad som en Facebook-användare samtidigt kan det vara möjligt att den besökta sidan kan tilldelas din profil på Facebook. Om du klickar på integrerade Facebook-knappar och sedan loggar in på Facebook (eller om du redan är inloggad), kan informationen som blev "gillar" eller "rekommenderas" publiceras på Facebook på din profil och tidslinje i en förkortad version. Således kan Facebook samla och lagra ytterligare användardata, om tillämpligt. Det är därför möjligt för Facebooks användarprofiler att skapa mer än vad du publicerar på Facebook.

Moshi moshi mind kan kan inte på något sätt ta reda på vilka Facebook-knappar du har använt och när; Istället får Facebook en sammanfattande, opersonlig statistik om användningen av moshi moshi minds fansida på Facebook och sammanfattad statistik om användningen av Facebook-knappar.

Du kan får veta mer om vilka uppgifter Facebook samlar för egna ändamål i Facebooks personuppgiftspolicy. Du hittar ytterligare information om datainsamling och databehandling av Facebook och dina rättigheter i detta avseende. Facebooks personuppgiftspolicy kan läsas här: https://www.facebook.com/policy.php

6. Google Maps

Denna hemsida använder tjänsten Google Maps som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheathre Parhway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’). Denna tjänst används av oss i syftet att tillhandahålla den integrerade "Hitta butik"-tjänsten. För att integrera och visa Googles kartmaterial i din webbläsare måste din webbläsare upprätta en anslutning till en Google-server som kan vara lokaliserad i USA när den får kontakt till en kontaktsida. Detta ger Google information om att kontaktsidan nås av enhetens IP-adress. Du hittar mer information i Googles användarvillkor.

7. Uppgiftssäkerhet

Vi garanterar de senaste tekniska och avancerade försiktighetsåtgärderna för att garantera data- och uppgiftssäkerhet, i synnerhet för att säkra din personliga information mot risk vid dataöverföringar och mot tredje mans tillgång. Dessa justeras ständigt för att återspegla den högsta nivån just nu.

8. Juridisk grund för uppgiftsinsamlande

Den rättsliga grunden för detta är artikel 2, avsnitt 1, stycke 1 i GDPR (General data protection Regulation). Dessutom behandlar vi uppgifter med ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6, avsnitt 1, stycke 1 av GPDR samt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig eller att genomföra förhandlingsåtgärder som svar på dina förfrågningar i enlighet med 6 § 1 s. 1 liter GDPR.
Länk till GDPR: https://www.eugdpr.org/

9. Förändringar i personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy utställdes i maj 2018. Vi kan ibland välja att uppdatera policyn och när det görs kommuniceras det via denna hemsida.

Danmark, Maj 2018

 Let's keep in touch!

Registrera dig till Mind Letter.

Choose your country

Where would you like your order delivered?

We can only deliver orders placed on moshimoshimind.se to Sweden. Use the country selector to pick the desired country you would like to order to.


for all other countries, please visit